Tag: SquarewiseInitiatief

10 tips voor gemeenten om van het gas af te gaan
HET GAS ER AF 10 tips voor gemeenten om dáár nu eens echt gas op te geven! In 2050 moet heel Nederland voorzien zijn van duurzame energie. Dat betekent dat ruim 7 miljoen huishoudens van het aardgas af moeten; een reusachtige en complexe opgave die nú moet worden opgepakt. En hoewel aardgas in...

Bewoners, EnergieInnovaties, InnovatieveUitvraag, Koppelkansen, Opinie, Opschaling, Samenwerking, Squaretable, SquarewiseInitiatief, Wijkaanpak

Lees verder

Het gas er af

'Het gas er af' in Pakhuis de Zwijger
Expertbijeenkomst ‘Het gas er af’ in Pakhuis de Zwijger Een korte impressie van de avond, Kijk het hier terug: 10-08-2017 Wie neemt de verantwoordelijkheid om 7 miljoen huishoudens in Nederland van het aardgas af te krijgen? Op donderdag 21 september organiseert Squarewise de expertmeeting...

Squaretable, SquarewiseInitiatief

Lees verder

Ventures: LEV

Op naar energieneutrale wijken… Nederlandse wijken moeten energieneutraal zijn in 2050. Het kan, maar gemakkelijk is het niet. Gemeentes die geprobeerd hebben stappen te zetten richting een klimaatneutrale of energieneutrale gebouwde omgeving, hebben ontdekt dat er niet één eenvoudige oplossing is. Op...

SquarewiseInitiatief, Ventures

Lees verder

gebiedsgericht
Wie zegt de term “20-20-20” nog iets? 20% CO2 reductie (t.o.v. 1990), 20% duurzame energie en 20% energiebesparing voor 2020? Een verplicht gestelde Europese ondergrens. De globale gevolgen van de CO2 uitstoot worden steeds zichtbaarder en de noodzaak voor hardere maatregelen groter. Door het recent...

Opinie, Squaretable, SquarewiseInitiatief, Wijkaanpak

Lees verder

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

Marlies Franssens
info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming