Tag: #Opinie

Aansluitplicht
Deze week heeft Minister Kamp een brief naar de kamer gestuurd over het schrappen van de aansluitplicht op gas in nieuwbouwwijken. Zijn voorstel houdt een wijziging in de gaswet in waardoor een gemeente een gebied aan kan wijzen waar een duurzame warmtebron wordt ingezet in plaats van gas. De wijziging...

#Opinie

Lees verder

koken aardgas aardgasvrij inductie electrisch
Beste Henk. Je móet echt van het aardgas af. Aardgas is ontzettend slecht. Je kookt nog steeds op aardgas. Het grootste probleem zit echter in het verwarmen van je woning op aardgas, dat is namelijk 80% het totale energieverbruik van je woning. Hiervoor zijn verschillende opties: groen gas, all-electric...

#Bewoners, #Opinie

Lees verder

duurzaam adviesbureau amsterdam aardgasvrij
Iedereen mee laten profiteren van de energietransitie, het kan echt. De energietransitie in de gebouwde omgeving kan voor lagere woonlasten en meer werkgelegenheid zorgen, als politieke leiders bereid zijn de juiste condities te creëren. Als we dat niet doen en de huidige koers voortzetten dan wordt...

#Opinie

Lees verder

Kennis is macht, maar kennis delen is kracht
In de huidige samenleving heerst niet meer het principe ‘kennis is macht’ maar juist ‘kennis delen is kracht’. Het afschermen van kennis is niet meer van deze tijd. De winnaars van de huidige samenleving zijn degenen die kunnen inspelen op de constant en steeds sneller veranderende wereld, bijvoorbeeld...

#Opinie

Lees verder

innovatieve MKB bedrijven
Op de dag van de innovatie publiceerde de Kamer van Koophandel de jaarlijkse top 100 van meest innovatieve MKB bedrijven. Dat roept bij ons de vraag op; wordt die innovatie in het merendeel van de gevallen gedreven door duurzaamheid? Wij namen de top 100 onder de loep en kwamen tot onze ‘duurzame...

#Opinie

Lees verder

Nederland zonder aardgas
We ontkomen er niet meer aan, want nu het zelfs op het acht uur journaal is geweest en op de voorpagina van de NOS stond, zal het gebeuren: ‘Na 50 jaar gaat Nederland van het gas af’. Gisteren kwamen Nederlandse toppolitici, vertegenwoordigers van milieuorganisaties en bedrijven samen op de nationale...

#Opinie

Lees verder

klimaatverandering
Waarom een adequate aanpak voor klimaatverandering uitblijft Na het lezen over procrastinatie in een blog van Tim Urban, raakte ik geïnspireerd en koppelde ik zijn theorie aan klimaatverandering, waar échte oplossingen (een duurzaamheidstransitie) duidelijk uitblijft. De mensheid als collectief...

#Opinie

Lees verder

Building Change
Tijdens onze nieuwjaarsborrel hebben we verschillende ondernemers de kans gegeven hun vernieuwende idee te pitchen. Claudia Laumans koos voor een gesproken column en inspireerde de aanwezigen met haar voornemen om met Building Change een broedplaats te starten voor bouwbedrijven die totaal vernieuwend...

#Opinie

Lees verder

gebiedsgericht
Wie zegt de term “20-20-20” nog iets? 20% CO2 reductie (t.o.v. 1990), 20% duurzame energie en 20% energiebesparing voor 2020? Een verplicht gestelde Europese ondergrens. De globale gevolgen van de CO2 uitstoot worden steeds zichtbaarder en de noodzaak voor hardere maatregelen groter. Door het recent...

#Opinie, #Squaretable, #SquarewiseInitiatief, #Wijkaanpak

Lees verder

Wonen in een … i3?

Lean start-up methode in de bouwsector
Tesla heeft de auto-industrie op zijn kop gezet. Ook een gevestigd bedrijf als BMW laat met de i3 zien dat je als je alle standaarden herziet, je tot baanbrekende innovaties komt. De auto-industrie wordt vaak als inspiratiebron voor de bouw gezien. De opgave voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving...

#EnergieneutraleWoningen, #Opinie

Lees verder

klein inkopen
We letten tegenwoordig op de kleintjes. Nu de winst wat minder makkelijk voortkomt uit toegenomen omzet, zoeken we het in besparingen. Inkoopafdelingen leggen druk op leveranciers om tot steeds verdere kostenbesparingen te komen, investeringen worden uitgesteld en de staffels waarin we inkopen worden...

#Opinie

Lees verder

prestatieagenda
Prestatiegarantie, een onomkeerbare trend in de bouwsector. Tot niet zo lang geleden werd een bouwer erop afgerekend dat het binnen niet mocht regenen. Bovendien moest de krant op tafel blijven liggen als het buiten waaide. Tegenwoordig gelden er hele andere prestatienormen. Namelijk op het gebied...

#Opinie

Lees verder

jong oud
We zijn met z’n allen hard bezig de economie er weer bovenop te helpen. We zijn nog steeds een van de meest welvarende economieën van Europa en we hebben ondernemers en managers die zich tot het uiterste inspannen om hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Er zijn talloze interne en externe knappe koppen...

#Opinie, #TransitiemakersinOpleiding

Lees verder

externe inhuur
Circulariteit, innovatief aanbesteden, consortiumvorming, meervoudige waardecreatie; buzzwords van vandaag de dag. Allemaal geënt op het principe dat je samen meer kunt dan alleen. Toch stranden goedbedoelde experimenten in de praktijk nog te vaak door complexiteit in de uitvoering. De juridische...

#Opinie

Lees verder

  • 1
  • 2

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming