Start knooppuntenkaart voor ‘wijken met nieuwe energie’

Knooppuntenkaart

Op 26 november is de ontwikkeltafel ‘wijken met nieuwe energie’ in opdracht van Stroomversnelling van start gegaan. Tijdens twee sessies zijn 12 partijen, waaronder energiecoöperaties, aanbieders, gemeenten, netbeheerders, adviseurs en woningcorporaties, aan de slag gegaan met een knooppuntenkaart voor wijkaanpakken. Deze knooppuntenkaart moet inzicht geven in de belangrijkste keuzemomenten in een wijkaanpak en gaat daarbij in op de consequenties van de keuzes. Het eerste resultaat wordt begin 2019 gepresenteerd en heeft als doel om initiatiefnemers van wijkaanpakken bewust te maken van welke keuzes in een vroeg stadium op wat voor manier effect hebben op een latere uitkomst.

Het eerste resultaat omvat het basismodel dat is doorontwikkeld in de eerste twee sessies van bestaande modellen van Smart Energy Cities, Stroomversnelling en EnergieSamen. In dit model zijn 5 condities voor een goede wijkaanpak omschreven. Dit zijn:

  • Alle bewoners willen over naar aardgasvrij
  • Professionele vastgoedeigenaren willen over naar aardgasvrij
  • Overstap is betaalbaar en financierbaar (maatschappelijk en voor vastgoedeigenaren en bewoners)
  • Continuïteit in levering van goede renovatieconcepten
  • Betrouwbaar en fossielvrij energiesysteem

In 2019 worden de deelresultaten verder uitgewerkt door per ‘conditie’ een taskforce op te richten. Het model wordt op deze manier, in de loop van tijd gevoed en verder aangevuld vanuit de praktijk.

De ontwikkeltafel ‘wijken met nieuwe energie’ is geïnitieerd door Stroomversnelling. Vanuit Squarewise zijn Leonie van der Steen en Lisa van Welie betrokken bij de coördinatie en facilitatie van de ontwikkeltafel.


Update april 2019

Wil je weten hoe de knooppuntenkaart er nu voor staat? Lees onderstaand bericht van de Stroomversnelling.

05-stroomversnelling

#Routekaart, #TransitieNetwerk, #Wijkaanpak, #Wijkkompas

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming