Stage: nieuwe energiediensten

Over Squarewise

Squarewise is een netwerk van mensen die geloven dat de wereld moet en gaat veranderen in een duurzamere samenleving. Deze veranderingen krijgen steeds meer vorm, maar de grote stappen moeten nog gezet worden. Het is onze missie om deze duurzame transitie, met name in de bouw- en energiesector, te versnellen.
Dit doen we door transitiemakers op te leiden die (consortia van) ondernemingen, overheden en individuen helpen een koploper te worden in de transitie naar een duurzame wereld. Onderwerpen waar we op dit moment aan werken zijn duurzame innovatiesystemen, verdienmodellen voor natuurlijk kapitaal en systeemveranderingen voor de energietransitie, onder anderen gekoppeld aan nieuwe energiediensten. We beperken ons daarbij niet tot het geven van advies, maar nemen de rol die nodig is om doorbraken in het versnellen van transities te realiseren. Op een creatieve en soms confronterende manier weten we partijen te verbinden, omdat we geloven dat we samen betere resultaten kunnen behalen. Met een scherpe analyse en met hands-on mentaliteit streven we naar maximale impact.

Stage nieuwe energiediensten
Op steeds meer plekken verschijnen zonnepanelen op daken en ontstaan initiatieven voor (lokale) windmolens en zonneparken. Maar om echt hele wijken van duurzame energie te voorzien is verdere opschaling van duurzame energiebronnen nodig. De stap van (kleinschalige) projecten naar grootschalige uitrol van duurzame bronnen gaat gepaard met een aantal uitdagingen. Squarewise zoekt stagiaires die zich willen vastbijten in deze uitdagingen en willen meewerken aan de ontwikkeling van vernieuwende energiediensten om ze op te lossen. We denken zelf aan stageprojecten in de volgende richtingen:

  • Oplossingen voor het opschalen van investeringen in duurzame opwekcapaciteit op privaat gebied, bijvoorbeeld op daken van huurwoningen of kantoorpanden.
  • Nieuwe, toekomstbestendige verdienmodellen voor duurzame energie zoals verkoop en lokale uitwisseling van zelf-opgewekte energie op buurtniveau.
  • Oplossingen op wijk- en woningniveau voor het bieden van flexibiliteit in het aanbod van duurzame bronnen en de vraag naar energie.

Bij het opzetten stageproject zoeken we gezamenlijk naar een goede invulling die past bij jouw wensen en het doel van de stage. Bij voorkeur zoeken we de combinatie tussen onderzoek en de praktijk van onze projecten. Daarbij is er alle ruimte om met eigen initiatief en ideeën te komen.

Wat biedt Squarewise jou?

Stage lopen in een inspirerende omgeving met een jong team met een netwerk van inspirerende mensen die door dezelfde missie gedreven worden. We zijn ondernemend ingesteld. We geloven dat een wereld in verandering andere vaardigheden vraagt. Denken met je hart, durven samen te werken, openheid en lef. Dit herken je ook in de mensen die bij ons werken. Wij leiden unieke denkers op, authentieke aanpakkers die gedreven zijn om impact te behalen bij cliënten die zij helpen een duurzame rol te vinden in een wereld in transitie.

 

Meer informatie? Neem contact op met Klaas Vegter via vegter@squarewise.com of 020-4473925