Freelance Transitiemakers

Squarewise zoekt bevlogen freelance Transitiemakers (vanaf 10 jaar management- en/of advieservaring) om samen een wezenlijk verschil te maken. Wij doen graag samen met jou projecten die toonaangevend zijn en duurzame transities versnellen.

De missie van Squarewise is het versnellen van transities naar een duurzamere samenleving. In projecten met opdrachtgevers willen wij laten zien hoe het anders kan en hoe we de wereld beter kunnen maken. We realiseren projecten waardoor opdrachtgevers in de praktijk ervaringen opdoen die hen een voorsprong geven in de nieuwe wereld. Daarbij betrekken we zo veel mogelijk belanghebbenden in de keten om echt een duurzame transitie te bewerkstelligen. Zo brengen we koplopers bijeen om door middel van innovatie en verbinding het natuurlijk kapitaal in de keten te beschermen (Natural Captains) en werken we in de provincie Utrecht samen met partijen om 50.000 bestaande woningen Nul-op-de-Meter te maken. Daarnaast zijn we een social enterprise gestart die alle belangen in wijken bundelt om zo tot effectieve energieneutrale maatrelen te komen (LEV).

Wij geloven dat het van het grootste belang is om de energie en betrokkenheid van jonge professionals te benutten bij het versnellen van duurzame transities. Daarom leiden we pas afgestudeerden op. Dat is voor ons net zo belangrijk als het realiseren van icoonprojecten. Het is onze overtuiging dat er in de nabije toekomst steeds meer transitiemakers nodig zijn. Mensen die over organisatiebelangen heen kunnen kijken, sterke visionaire en verbindende eigenschappen hebben en intrinsiek gemotiveerd zijn om (netwerken van) organisaties te begeleiden naar een nieuwe wereld. Als Transitiemakers in Opleiding (TiO’s) dagen wij ze uit om in drie tot vijf jaar tijd de benodigde vaardigheden voor het sturen van transities te ontwikkelen. Naast trainingen en persoonlijke begeleiding, krijgen de TiO’s relatief snel verantwoordelijkheid in projecten. Wij geloven dat jij veel van hen kunt leren, net als zij van jou.

Waarom samenwerken?

Wij zijn op zoek naar iemand die in staat is zelfstandig toonaangevende projecten te doen, maar er, net als wij, in gelooft dat we samen nog meer kunnen bereiken. Met jouw drive, ambitie, kennis en ervaring denken wij nog meer impact te kunnen genereren in het versnellen van de transitie en meer TiO’s op te leiden. Jij krijgt de mogelijkheid om meer en complexere vraagstukken het hoofd te bieden, om een groter netwerk aan te spreken en jezelf aan te scherpen met de kennis van anderen. Je wordt ondersteund en scherp gehouden door onze TiO’s.

Als Transitiemaker:

  • Heb je een ambitieuze en persoonlijke duurzaamheidsagenda in jouw vakgebied;
  • Ambieer je een belangrijke rol op het gebied van duurzame transities;
  • Heb je veel kennis, expertise en een groot netwerk in jouw vakgebied en ben je bereid deze met (jonge) mensen te delen.

Daarnaast:

  • Heb je een afgeronde academische opleiding en beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend;
  • En heb je meer dan 10 jaar relevante ervaring als (strategisch) adviseur, inhoudelijk gedreven procesmanager of duurzame ondernemer. Inhoudelijk kenmerkt zich dit door:
  • Ervaring in het zelfstandig leiden van projecten;
  • Ervaring in het doorzien van complexe vraagstukken in context;
  • Veel expertise opgedaan in jouw vakgebied.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Onder de naam van Squarewise krijg je de verantwoordelijkheid die je gewend bent om als projectleider verschillende trajecten te leiden. Jij bent verantwoordelijk voor acquisitie, klantcontact, projectverloop en –afronding. Toch zal je er niet alleen voor staan. Je wordt ondersteund door een of meerdere Transitiemakers in Opleiding. Daarnaast neem je deel aan intervisiebijeenkomsten en is er altijd iemand in het netwerk om mee te sparren.

Als projectleider stuur je een projectteam aan en weet je projectleden te enthousiasmeren en te inspireren. Je bent gedreven om goede relaties met cliënten op te bouwen en met een partner als coach binnen Squarewise weet je bestaande relaties verder op te bouwen. Zowel op de inhoud als op het proces behaal je meer impact.

De mate waarin jij betrokken bent bij Squarewise bepaal jij. Voordat we beginnen met samenwerken, stemmen we verwachtingen met elkaar af en maken we afspraken over de beoogde kwaliteit van het werk.

Wie zijn wij?

Werken met Squarewise is kiezen voor samenwerking. Wij inspireren elkaar om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Wij zijn teamspelers die altijd openstaan voor de kennis en inzichten van de mensen met wie we in contact komen. Wij leiden pas afgestudeerden op tot transitiemakers en werken met ervaren transitiemakers om in zo veel mogelijk sectoren, met zo veel mogelijk kennis en ervaring, transities te versnellen.

Als jong team zijn we ondernemend ingesteld. We geloven dat een wereld in verandering andere vaardigheden vraagt. Denken met je hart, durven samen te werken, openheid en lef.

Contactinformatie

Spreekt samenwerking met ons jou aan? Neem dan contact op met Marlies Franssens via franssens@squarewise.com of 020-4473925.