Squarewise impactrapportage 2021

Squarewise is een horizontale, zelfsturende en steward-owned organisatie. Daar zijn we trots op! Aan de hand van deze impactrapportage blikken we terug op het afgelopen jaar onze gemaakte impact en delen we geleerde lessen.

Scroll verder

Squarewise impactrapportage 2021

Squarewise is een horizontale, zelfsturende en steward-owned organisatie. Daar zijn we trots op! Aan de hand van deze impactrapportage blikken we terug op het afgelopen jaar onze gemaakte impact en delen we geleerde lessen.

Scroll verder

In 2021 werkten we niet alleen voor opdrachtgevers aan transitievraagstukken, we maakten ook zelf een transformatie door naar een steward-owned organisatie. Wij wensen je bij het lezen van deze impactrapportage veel plezier en inspiratie.

In deze rapportage

Squarewise – een leefwereld van verschil

“Verandering begint vanbinnen. 
En in de harmonie tussen mens en natuur is nog een wereld te winnen. 

Wij zijn Squarewise, 
een impactorganisatie die de nieuwe wereld vormgeeft. 

Met ons team van transitiemakers dragen we bij aan oplossingen voor maatschappelijke issues door mensen samen te brengen, te experimenteren en vernieuwing te realiseren. 

In elke transitie geven we ruimte en energie terug aan onze omgeving. 
En vanuit volhoudbare visies bouwen we een toekomst voor het leven. 

Het is tijd voor een gezonde leefwereld; egovrij en ecovriendelijk. 
Uit liefde voor de aarde, met aandacht voor de samenleving. 

Wij helpen graag ideeën verder te brengen. 
En samen positieve transities in beweging te zetten.”

Onze kernwaarden

Squarewise werkt vanuit vier kernwaarden, die bij al onze transitiemakers aanwezig zijn. Wij maken impact met lef en liefde. We zijn onbaatzuchtig, maar eigenwijs als dat nodig is.

Theory of Change

Om ons handelen te sturen en onze impact in beeld te brengen, hebben we een Theory of Change (ToC) ontwikkeld. Deze ToC beschrijft de verandering die Squarewise nastreeft en de realisatie daarvan. 

Visie

Een zelfvoorzienende gebouwde omgeving die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van haar inwoners en natuurlijke omgeving. 


Impact

Opschaling van duurzame transities in de gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik. 

Outcomes

  • Handelingsperspectief voor transitiekoplopers door zichtbare, inspirerende praktijkvoorbeelden
  • Toegankelijke kennis over in de praktijk getoetste, vernieuwende transitieconcepten die herhaalbaar zijn
  • Bevlogen, geaarde transitiemakers die binnen en buiten Squarewise transities realiseren

Outputs

Indirecte output projecten

Kwantitatieve impact in de vorm van bijvoorbeeld CO2-besparing of gerealiseerde aardgasvrije woningen.

Geteste innovaties

In onze projecten kunnen innovatieve oplossingen worden getest in de praktijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe technologie of financiële instrumenten.

Samenwerkingen

In onze projecten brengen we nieuwe samenwerkingsvormen tot stand. Denk daarbij aan wijkcollectieven, coalities, ventures en co-financiers.

Geleerde lessen en inzichten

Onze projecten resulteren in waardevolle inzichten en lessen over praktisch haalbare transitiemodellen.

Kennisdeling

We delen onze inzichten via blogs, lezingen, gastcolleges en andere kanalen.

Transitiemakers

Squarewise vormt een stevige basis voor bevlogen transitiemakers met de capaciteit om belangrijke transities aan te jagen.

Impact

Onze impact uit zich, zoals hierboven beschreven in bovenstaande Theory of Change, via verschillende outputs. Deze zes outputs zijn directe resultaten van onze diensten, projecten, activiteiten, samenwerkingen en inzichten. Hieronder beschrijven we onze impact voor elk van deze outputs aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Output van projecten

Voor we ingaan op een uitnodiging een offerte te doen, beoordelen we goed welke impact we kunnen realiseren door het project uit te voeren. Is het project een voorbeeld? Levert het waardevolle lessen op? Is er ruimte voor experimenten? Naast een tevreden opdrachtgever willen we ook werken aan projecten met een hefboomfunctie.

Enkele voorbeelden van projecten in 2021 die aan deze eisen tegemoet kwamen, zijn:

Innovaties 

In onze projecten houden we ons bezig met allerlei innovaties die duurzame transities faciliteren. We testen bijvoorbeeld (technische) innovaties, ontwikkelen tools en modellen en gebruiken bestaande theorieën op innovatieve manieren. Deze innovaties dragen bij aan het versnellen en verbeteren van duurzame transities in de gebouwde omgeving. 

Samenwerkingsverbanden

Samenwerken en verbinden is cruciaal in transitieprocessen. Vrijwel alle duurzaamheidsvraagstukken zijn systemisch van aard en gaan over de grenzen van organisaties heen. We jagen daarom nieuwe coalities aan, waaruit vaak blijvende samenwerkingsverbanden ontstaan. Ook helpen we opdrachtgevers om projecten via samenwerking te realiseren, in plaats van via competitie. Door samenwerking stijgt het leereffect, dat voorwaardelijk is bij veranderingsprocessen, exponentieel.

Geleerde lessen en inzichten

Bij Squarewise bevinden we ons voortdurend op onbekend terrein. Dat betekent dat we iedere dag leren. Een aantal interessante lessen en inzichten delen we graag met de buitenwereld.

Kennisdeling

Binnen Squarewise vinden we kennisdeling erg belangrijk. We zien dat kennis in innovaties beschikbaar zijn, maar dat die niet inzichtelijk of toegankelijk zijn. Daarom stellen we ons ten doel beschikbare kennis inzichtelijk te maken en onze eigen lessen transparant te delen.

Geaarde transitiemakers

Een transitiemaker is iemand die zich inzet om duurzame transities te versnellen. Uiteraard zijn dat niet alleen Squarewisers. Wij werken graag samen met iedereen die datzelfde doel voor ogen heeft. Ons doel is om mensen die bij ons werken een goede basis te geven in kennis, vaardigheden en attitude mee te geven. Via ons interne opleidingsprogramma en tijdens ‘Transitiemaker in Opleiding’-ochtenden werken we aan het vergaren van inhoudelijke en actuele kennis en vereiste vaardigheden. Onze transitiemakers ontwikkelen de benodigde attitude ‘on-the-job’, maar ook met hulp van hun mentor (beer) en een collega (peer).

Heb je vragen, wil je met ons in gesprek of heb je interesse in samenwerking? Neem dan contact op via info@squarewise.com 

Tekst: Boh Learn Toh, Charlotte Derksen en Dieke Schutjens 

Ontwerp en illustraties: Marjolijn Stappers

Code: Joris Heijkant