Project Oktober 2021 - heden

Stroomversnelling – Natuurinclusief renoveren

Energietransitie Materialentransitie

De uitdaging

De energietransitie heeft snelheid nodig, maar hoe zorgen we ervoor dat woningrenovaties niet ten kosten gaan van aanwezige biodiversiteit in gebouwen?

Het team

Johannes Regelink (hij/ hem)

Transitiemaker

Vincent Oberdorf (hij/ hem)

Transitiemaker

Charlotte Derksen (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)