Project Oktober 2021 - heden

Natuurinclusief renoveren

Circulariteit Energie & warmte Gebouwde omgeving

De uitdaging

De energietransitie heeft snelheid nodig, maar hoe zorgen we ervoor dat woningrenovaties niet ten kosten gaan van aanwezige biodiversiteit in gebouwen?

Het team

Johannes Regelink

Transitiemaker

Vincent Oberdorf

Transitiemaker

Charlotte Derksen

Charlotte Derksen

Transitiemaker

Opdrachtgever(s)