Project 2021-heden

Eiwitten uit eigen land

Landbouwtransitie Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Er is een steeds grotere behoefte aan het consumeren van plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten. Maar het telen van plantaardige eiwitten is in Nederland voor een boer niet rendabel, bonen uit het buitenland is simpelweg goedkoper. We helpen opdrachtgever Landgoed Velhorst bij het telen van veldboon en lupine en onderzoeken hoe deze een plek kunnen krijgen in de korte keten.

Het team

Charlotte Derksen

Charlotte Derksen

Transitiemaker

Johannes Regelink

Transitiemaker

Opdrachtgever(s)