Onderzoek woningcorporatie laat zien: klimaatadaptatie loont!

Op verzoek van de Utrechtse Woningcorporatie GroenWest deed Linde Steinvoort haar afstudeerdscriptie voor de bachelor Vastgoed & Makelaardij over klimaatadapatie bij eensgezinswoningen. Ze interviewde enkele experts, waaronder Johannes Regelink van Squarewise, deed literatuuronderzoek en keek naar achttien case-study’s.

Dat klimaatadapatie loont, laat Steinvoort zien. Enkele van haar conclusies:

“Klimaatadaptatie heeft een meerwaarde voor zowel het vastgoed en de bebouwde omgeving als op de leefbaarheid van de huurders.”

“De investeringskosten van de maatregelen staan in verhouding met het effect dat gesorteerd wordt. De onderhoudskosten zijn voor veel maatregelen laag.”

“De multicriteria-analyse laat zien dat de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen dienaar voren kwamen, zijn voornamelijk gerelateerd aan de tuin bij de eengezinswoning.
De maatregelen die naar voren komen zijn bomen planten, een reliëf, kruidenrijke vegetatie, een haag als erfafscheiding, regenpijp afkoppelen, een regenton en op het dak van de woning is het aan te raden om een groen dak met zonnepanelen te plaatsen. En als laatste een sedumdak op de berging in de tuin.”Maar minstens zo waardevol zijn de lijst voorbeelden van concrete acties die iedere woningcorporatie, samen met bewoners, kan nemen. Hoe draag jij bij aan het leefbaar houden van onze leefomgeving?

Een van de voorbeelden van te nemen maatregelen uit het afstudeerrapport.

Download hier het afstudeerrapport en de bijbehorende bijlages.

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

Marlies Franssens
info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming