Minder externe inhuur versnelt verduurzaming

externe inhuur

Circulariteit, innovatief aanbesteden, consortiumvorming, meervoudige waardecreatie; buzzwords van vandaag de dag. Allemaal geënt op het principe dat je samen meer kunt dan alleen. Toch stranden goedbedoelde experimenten in de praktijk nog te vaak door complexiteit in de uitvoering. De juridische concretisering van de afspraken blijkt vaak een obstakel dat vertraagt en soms zelfs het gehele project laat mislukken. In de afgelopen jaren hebben we verschillende oplossingen hiervoor geprobeerd met wisselend effect. Maar we zijn er uit… Laat de contractering voortaan begeleiden door een notaris (of één gezamenlijke jurist) in plaats van elke partij door zijn eigen adviseurs.

Vertrouwen omzetten in een juridisch contract blijkt vaak weerbarstig

Goede consortia of circulaire verbanden ontstaan als partijen respect hebben voor elkaars belangen. Dat betekent echter niet dat partijen het overal over eens zijn. Ook kun je de toekomst niet voorspellen. Contractvorming is daarom een noodzakelijk en vaak tijdrovend proces, waarbij de opgebouwde energie op de proef wordt gesteld. Het is dan immers zaak om ook over de vervelende scenario’s na te denken. Juristen of adviseurs die in deze fase door de contractpartners betrokken worden, moeten voortbouwen op summiere uitgangspunten die opgesteld zijn op basis van wederzijds vertrouwen. Met het belang van hun cliënt voor ogen, stellen zij de uitgangspunten ter discussie, om te zoeken naar wegen om dat belang optimaal te dienen. Hierdoor ontstaat verwijdering tussen partijen, juridisch getouwtrek, met in het beste geval vertraging, maar in het slechtste geval zelfs de beëindiging van het prille samenwerkingsverband.

1-ballon-man-2

Niet een jurist per partij, maar één jurist voor het eindresultaat

Zie hier het probleem dat speelt in de hele dienstverlenende sector: juristen, financieel of strategisch adviseurs en fiscalisten werken te cliëntgericht. Terwijl de echte uitdagingen van vandaag de dag niet meer ‘single entity’ zijn. Daarom zijn de oplossingen ook niet meer vanuit één organisatie te ontwerpen en te realiseren. In de wetenschap wordt dit bijvoorbeeld in de systeemdynamica en met mutual gains theorieën onderbouwd. Win-win klinkt niet alleen beter, maar is eigenlijk de enige oplossing. Dat betekent wel dat de ‘win’ per partij kleiner is, of kan lijken, dan in de traditionele ‘I win-you lose’ scenario’s. Externe inhuur wordt meestal ingekocht op het maximaliseren van de toegevoegde waarde voor de cliënt. Dat bijt elkaar dus. De oplossing ligt in het uitgeven van opdrachten die visiegedreven zijn. Opdrachten die vanuit een collectieve ambitie verwoord zijn en naar een einddoel werken waarin iedereen beter wordt. Alleen die bieden een duurzame oplossing.

Consortiumadvocaten zijn de gouden sleutel. Niet een jurist per partij, maar een jurist voor het eindresultaat. Notarissen hebben dat ook in de gaten en zien kansen. Eigenlijk ligt dat ook zeer voor de hand: het gaat om het creëren van basisafspraken en een eenduidige juridische structuur. Zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zegt: de notaris biedt zekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt conflicten en brengt mensen bij elkaar. Ook geeft hij juridisch advies. Precies wat er nodig is. Ons devies is daarmee: jurist poolen.

Voorbeelden

Talloze voorbeelden hebben ons daarvan in de afgelopen jaren weten te overtuigen. Het ondersteunen van het consortium Co-Green (voor een duurzaam sloop-nieuwbouw project in Amsterdam) is één van de eerste experimenten geweest waarbij we de contractering door een consortiumadvocaat hebben laten doen. Het effect was dat de samenwerkingsdynamiek veel beter bleef en de kosten sterk konden worden gereduceerd. Bij een Europese aanbesteding voor Alliander (duurzaam herhuisvestingsproject in Duiven) hebben we gezien dat na de initiële contractering alsnog het standaardproces is doorlopen met eigen juristen. Door het gemeenschappelijk voorwerk kon het proces sneller worden doorlopen, maar het blijft inefficiënt om vervolgens ook nog met eigen adviseurs te werken.

Onze suggestie is om niet langer toe te staan dat je adviseurs alleen voor jou werken. Het werkt uiteindelijk contraproductief naar het gewenste resultaat. Het resultaat is altijd eigendom van een groter systeem. Richt het proces daar dan ook op in. Aanstaande woensdag beleven we weer een mooi voorbeeld: samenwerking tussen woningcorporaties Domijn en De Woonplaats, de gemeente Enschede en de Reimarkt leidt tot een prachtig zomersymposium. De contractering is gedaan als onderdeel van de procesbegeleiding en wordt nu gecompleteerd door één notaris.

Reimarkt- betaalbaar duurzaam wonen inkopen… Lees het hier.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.

 

#Opinie

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming