De markt voor verduurzaming van woningen biedt voor iedereen kansen

markt

De markt voor verduurzaming van woningen is in ontwikkeling. Burgers komen in actie, corporaties verduurzamen op grote schaal hun woningen en er ontstaan winkelconcepten waar je duurzaam wonen kunt kopen. Maar we zijn er nog niet, de ware revolutie staat pas te beginnen. Aan u de vraag: welke kans pakt u daarin?

markt

Op 9 juli werd in Enschede door minister Blok de Reimarkt geopend; een winkel waar je duurzaam wonen zo uit het schap kunt aanschaffen. Dit retailconcept is slechts één van de initiatieven voor de verduurzaming van woningen dat momenteel worden ontwikkeld. Via meerdere verkoopkanalen wordt ‘de bewoner’ (zowel particulier als huurder) benaderd om tot de verduurzaming van zijn of haar woning over te gaan. Ook op grote schaal werkt men aan verduurzaming van woningen: in de Green Deal De Stroomversnelling Huur werken de bouw en woningcorporaties samen om in totaal 111.000 woningen te verduurzamen. Bovendien komt de bewoner zelf in beweging om zich met het verduurzamen van de woning bezig te houden. Wijkbedrijf Bilgaard in Leeuwarden helpt bewoners om inspraak te hebben en  initiatief te nemen om hun wijk leefbaar en energiezuinig te maken. Het gaat nu steeds sneller. Wij zien op drie gebieden kansen om de succesvolle ontwikkeling van deze markt te versnellen.

Een eerste kans is het creëren van het juiste aanbod. Bouw- en renovatiebedrijven maken producten en componenten die de bewoner wil hebben; een passend, overzichtelijk en betaalbaar aanbod. Dit passende aanbod is er echter nog onvoldoende en is vaak nog te duur; te duur om de investering, met name via een besparing op de energierekening, snel terug te verdienen. Bouwgerelateerde partijen zijn hun producten aan het (door)ontwikkelen om in de behoefte van de klant te voorzien. Maar dit vraagt om systeemveranderingen: fabrieksmatige productie, assemblageprocessen, installatie-innovaties, branding en onderhoud zijn belangrijke voorbeelden. Hier liggen veel kansen voor koplopers en nieuwe toetreders.

Klantinteractie is een tweede kansgebied. Met de productie van nieuw aanbod dat de consument wil hebben, ontstaan er kansen voor nieuwe verkoopkanalen. Over de daadwerkelijke invulling daarvan en  het contact met de klant zijn nog veel vragen waar traditionele bouwbedrijven de antwoorden niet op hebben: welke motieven heeft een klant om voor verduurzaming van de woning te kiezen? Hoe verloopt het besluitvormingsproces van de klant? Retailers, ZZP’ers en online verkopers verdiepen zich in het bereiken van de klant en verfijnen van het klantcontact. Zij die de ‘woonconsument’ goed leren begrijpen hebben de kans om te profiteren. Het centraal stellen van de klant, het leren van andere sectoren, zoals de automotive-branche, en het bestuderen en delen van ervaringen in contact met de woonconsument zijn invalshoeken van waaruit u deze kans kunt benutten.

Een derde en laatste kans is het creëren van bewustzijn bij de bewoner ten aanzien van energie(verbruik) in en om de woning. Het energievraagstuk bij de bewoner thuis brengen is een belangrijke stap die gezet wordt om dit bewustzijn een impuls te geven. Veel start-ups zien hier kansen en er is ook veel institutionele ondersteuning aan het ontstaan. Er is een grote keuze aan apps die aanzetten tot bewustwording en besparing van energie zoals Care to Save en The City Game. Kansen liggen er voor partijen die diensten  ontwikkelen waarin bewustwording en besparing worden gekoppeld aan monitoring en het verzamelen van informatie van veel huishoudens. In toenemende mate wordt waarde toegekend aan informatie die afkomstig is van deze huishoudens. Van die informatie kunnen bouwgerelateerde partijen en energiepartijen profiteren.

Welk van deze drie kansen wilt u oppakken, als professional, om van de opkomende markt voor verduurzaming van woningen te profiteren? Het creëren van goed aanbod, het verbeteren van de klantinteractie of het creëren van bewustzijn ten aanzien van het energievraagstuk? Anders kunt u altijd nog klant worden van één van de winkels of besparingsapps en dan profiteert u ook!

Reimarkt betaalbaar duurzaam wonen inkopen… Lees het hier.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.

#EnergieneutraleWoningen, #Opinie, #Particulieren

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming