Kennisgebied

Gebouwde omgeving

De inrichting van de gebouwde omgeving heeft veel invloed op onze directe leefomgeving. Er zijn op dit gebied veel stappen te zetten: van duurzaam, regeneratief tot natuur inclusief bouwen en renoveren. Klimaatadaptatie is dan ook geen optie meer maar een must. 

Wil je meer weten over Gebouwde omgeving?

Neem dan contact op met Yael of Dian.

Onze partners

Wij werken graag samen om nog meer impact te maken!

Werk met ons samen om middels de energietransitie voor een leefwereld van verschil te zorgen. Of haak ons aan bij jouw ambitieuze project voor een betere leefomgeving.