Heel Groenoord (Schiedam) aardgasvrij – innovatieve marktpartij gezocht!

Aanbesteding Groenoord Schiedam

De komende tien jaar gaat woningcorporatie Woonplus circa 2000 woningen in de wijk Groenoord aardgasvrij maken door ze aan te sluiten op een warmtenet. Maar de wijk is groter, en de opgave ook. Nog eens circa 2000 woningen van particuliere eigenaren en VvE’s moeten ook voorbereid worden op de komst van een warmtenet. Daarnaast zien wij mogelijkheden om met dit project bij te dragen aan het verbeteren van het leven van de wijkbewoners. Woonplus zoekt een partner die deze opgave aan wil pakken. We zoeken een partij, of samenwerkende partijen, die een kans ziet om een dienst te ontwikkelen waar vele wijken in de toekomst gebruik van gaan maken. Woonplus biedt een stabiele stroom van werkzaamheden aan haar complexen, tegen een vooraf vastgestelde prijs. De winnaar wordt geselecteerd op vijf kwalitatieve criteria.

Wie beantwoordt onze vraag?

Zie onderaan deze pagina de uitvraagdocumentatie.

Opdracht

De opdracht bestaat uit vijf onderdelen:

1) Het ontwerp en de uitvoering verzorgen van de voorbereidingen van de sociale huurwoningen (100% in Woonplus bezit) op aansluiting op het warmtenet;

2) De communicatie doen met de huurders (om draagvlak onder de huurders te krijgen en te houden);

3) Inspanning leveren om ook particuliere eigenaren en VvE’s (waarin Woonplus ook appartementen bezit) in Groenoord te verleiden tot voorbereiding van hun woningen op aansluiting op het warmtenet;

4) In de uitvoeringsfase de coördinatie met huurders en bewoners opnemen;

5) Waar mogelijk bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de wijk.

Criteria

De opdracht wordt gegund op beste prijs-kwaliteit verhouding. De prijs is bepaald per archetype woning. De gunning wordt voorlopig gezien aan de hand van vijf gunningscriteria:

– Kwaliteit van uitvoering;

– Ontzorging Woonplus;

– Impact van dienstverlening aan particuliere eigenaren;

– Continuïteit;

– Vertrouwen in goed partnerschap.

Procedure

Onderstaand vindt u de uitvraagdocumentatie. De uitvraag start met een selectiefase waarin de drie beste partijen geselecteerd worden om in de dialoogfase samen de opgave te verdiepen en de gunningsfase voor te bereiden. Communicatie over de uitvraag gaat alleen via woonplus@squarewise.com. Rechtstreeks contact met een van de (project)medewerkers of andere betrokkenen bij het project Nieuwe Energie voor Groenoord of Woonplus over deze uitvraag is niet toegestaan.

We zien uit naar uw aanmelding!

Hierbij de uitvraagdocumentatie:

1. Informatiedocument Nieuwe Energie voor Groenoord

2. Selectieleidraad Nieuwe Energie voor Groenoord

3. CONCEPT Dialoogleidraad Nieuwe Energie voor Groenoord

4. CONCEPT Gunningsleidraad Nieuwe Energie voor Groenoord

5. Nota van inlichten Nieuwe Energie voor Groenoord

Bijlage A – Rapport Aardgasvrije wijken Schiedam 2017

Bijlage B – Overeenkomst plan in bewoonde staat 2018 2022

Bijlage C – Factsheet Groenoord 2019

Bijlage D – Inventarisatie complexen

Bijlage D – Overzicht archetypen

Bijlage D – Overzichtstekening plangebied met concept fasering

Bijlage E – Haalbaarheidsonderzoek archetypes aansluiten op stadsverwarming 2018

Bijlage F – Asbestinventarisatie Vivaldilaan 75 te Schiedam

Bijlage F – Constructieberekeningen gallerijvloeren Vivaldilaan

Bijlage F – Schets principe detail brandwerende doorvoering

Bijlage F – Schetsontwerp leidingtrace modelwoning

Bijlage G – Prestatie- en kwaliteitseisen

Woonplus is niet aanbestedingsplichtig op grond van de Aanbestedingswet 2012 (Aw). Woonplus verklaart uitdrukkelijk de Aw en de Gids Proportionaliteit niet van toepassing op deze uitvraag. De algemene beginselen van het aanbestedingsrecht zijn niet van toepassing op de onderhavige uitvraag. De spelregels voor deze uitvraag worden beschreven in de selectie-, dialoog- en gunningsleidraden.

#Huurwoningen, #InnovatieveUitvraag, #Particulieren, #Woningcorporatie

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming