Energiesprong en de G32 publiceren: ‘sturen op woonlasten’

Woonlasten experiment

Na de eerste fase van het Woonlastenexperiment, dat de G32 en Energiesprong samen met vijf gemeenten heeft uitgevoerd onder begeleiding van Squarewise, is het tijd om kennis te delen. In de publicatie ‘Sturen op Woonlasten’, geschreven door Leonie van der Steen en Klaas Vegter, leest u ervaringen en lessen uit het experiment dat draait om een integrale aanpak van het woonlastenvraagstuk. De publicatie is behalve informatief ook een handvat voor andere gemeenten om op een integrale wijze met de betaalbaarheid van wonen om te gaan.

Noodzaak en ambitie

De betaalbaarheid van wonen in Nederland staat onder druk. Voor een groeiende groep huishoudens staan vaste lasten niet meer in verhouding tot hun besteedbaar inkomen. Maar hoe los je zo’n breed en integraal probleem op? Betaalbaarheid van wonen gaat niet alleen over huur of hypotheek, maar ook over energie, belastingen en heffingen, zelfredzaamheid van bewoners, het hypothecaire stelsel, zorg- en werk gerelateerde uitkeringen en nog vele andere onderwerpen.

De urgentie en complexiteit van het woonlastenvraagstuk was voor Energiesprong en de G32 aanleiding om de handen ineen te slaan. De ambities van het Woonlastenexperiment zijn hoog. Aan het einde van het project: 1) is er ervaring opgedaan met integraal werken en knelpunten zijn aan de kaak gesteld; 2) zijn er opschaalbare oplossingen ontwikkeld waardoor stijgende woonlasten geen (onoverkomelijk) probleem meer zijn.

Woonlasten experiment

Vijf gemeenten, vijf integrale projecten en vele lessen

Vijf gemeenten met elk hun eigen specifieke woonlastenvraagstuk startten in de eerste helft van 2014 met het Woonlastenexperiment. Zij deden tijdens het traject waardevolle ervaringen op. Hoe verzamel je bijvoorbeeld data over geldstromen? Met welke maatschappelijke partners kan je samenwerken om tot een gezamenlijke oplossing te komen? De verschillende woonlastenvraagstukken, voorbeelden, ervaringen, bijeenkomsten, obstakels en nieuwe mogelijkheden zijn input geweest voor de publicatie ´Sturen op Woonlasten’.

Publicatie ‘Sturen op Woonlasten’

In de publicatie ‘Sturen op Woonlasten’ leest u lessen die zijn geleerd in het eerste deel van het experiment. De lessen zijn tot stand gekomen uit bijeenkomsten, interviews en onderzoeken. Elk hoofdstuk wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

De publicatie beschrijft tegelijk een mogelijke aanpak voor het vinden van een integrale oplossing voor woonlastenproblematiek. De blik richt zich ook vooruit: Wat zijn de vervolgstappen om te komen tot opschaalbare oplossingen voor het beheersen van woonlasten op de lange termijn?

Het boek sluit af met een analyse van de vier thema´s die naar voren kwamen tijdens het experiment: zorg, armoede, water & afval en krimp. Thema’s die onlosmakelijk verbonden zijn met de betaalbaarheid van wonen, die als urgent worden ervaren door gemeenten en waarvoor geldt dat de huidige woningvoorraad tekort schiet.

U kunt de publicatie gratis downloaden.

Gecontroleerde Experimenteren - woonlastenexperiment

Het vervolg

Het vervolg van het Woonlastenexperiment staat in het teken van de ontwikkeling van renovatieproposities die woonlasten beheersbaar maken in de toekomst. Deze proposities worden ontwikkeld op basis van de opgedane kennis binnen het eerste deel van het experiment. Ook zijn ze geselecteerd op de repeteerbaarheid in vele gemeentes. Waar de inspanningen van de G32-gemeenten in het eerste deel centraal hebben gestaan zal Energiesprong zich in het tweede deel in samenwerking met de Woonlastengemeenten inzetten voor het vinden van geschikte woonproposities.

Deze tweede fase starte in de tweede helft van 2014.

Energiesprong

Energiesprong is het meerjarige innovatieprogramma voor energieneutrale bouw. Het wordt door Platform31 uitgevoerd in opdracht van het ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Energiesprong maakt de markt rijp voor het betaalbaar en op grote schaal realiseren van gebouwen die energie besparen en leveren. Energiesprong.nl

Stedennetwerk G32

Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 36 (middel) grote steden in Nederland, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Het belangrijkste doel van het G32-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G32-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler.

Groots denken, klein doen. Squarewise begeleid organisaties in het opdoen van ervaring met een nieuwe en innovatieve werkwijze. Zonder dat het afbreukrisico te groot is. Wij noemen het gecontroleerd experimenteren.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.

#Woonlasten

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming