Diensten

Vernieuwing realiseren

Als transitieversnellers gaan wij verandering niet uit de weg. Wij experimenteren graag met nieuwe methodes of innovaties die veel potentie hebben. Dit geeft ons niet alleen de meeste inzichten, maar kan uiteindelijk ook het meeste resultaat opleveren. Voor onze opdrachtgevers én voor de transitie die we willen bewerkstelligen. Het realiseren van vernieuwing helpt anderen op weg om een betere wereld te kunnen visualiseren.

Onze werkwijze

Wij hebben geen standaard aanpak, maar wel een bepaalde manier van werken:

Co-creëren en itereren

We werken graag als team met onze opdrachtgevers. Samen zetten we ons in voor de gewenste verandering. Met behulp van co-creaties en feedbackloops.

Experimenterend leren

Helaas is niet alles te voorspellen middels onderzoek. Vaak leer je het meest door dingen uit te proberen. Wij creëren hiervoor een veilige omgeving.

Kansen & Knelpunten

Op de weg naar vernieuwing liggen er kansen en uitdagingen. Deze zaken brengen wij in kaart om de reis naar realisatie te vergemakkelijken en daarmee te versnellen.

wielren metafoor

Wielrenmetafoor als aanvliegroute

Om als groep efficiënt te kunnen innoveren & leren geeft iedereen individueel aan op welk thema zij koploper, snelle volger of het peloton willen zijn. Door te focussen op een van de thema’s kan er snel en veel kennis opgedaan. Dankzij de korte lijntjes met de snelle volgers, kunnen zij meeliften op de inzichten van de koplopers. Tenslotte kan het peloton volgen als een innovatie succesvol is, zonder zelf het wiel te hoeven uitvinden. Als iets niet blijkt te werken, is dit ook waardevolle informatie voor de rest. Zij hoeven dan geen geld te verspillen aan een soortgelijke oplossing.