Diensten

Mensen verbinden & begeleiden

Onze kerntaak bij het versnellen van transities is mensenwerk. Transities gebeuren niet zonder slag of stoot en kost mensen veel energie en verbeeldingskracht. Wij ondersteunen organisaties om die reden met het analyseren van kansen & knelpunten omtrent een transitie. Daarbij is het koppelen van de juiste personen, organisaties en/of instanties ook een belangrijk onderdeel om een transitie te laten slagen.

Onze werkwijze

Wij hebben geen standaard aanpak, maar wel een bepaalde manier van werken:

Probleem bij de wortels pakken

Als systemische denkers plakken wij liever geen pleisters. We doorgronden problemen om ze vervolgens efficiënt te kunnen oplossen.

Integrale aanpak

We kijken altijd breder dan de opdracht zelf. Alles staat met elkaar in verbinding en kan positieve of negatieve effecten hebben op andere gebieden.

Inspireren & informeren

Naast verbinden en begeleiden van mensen zijn wij groot voorstander van kennisdeling. Al onze kennis en ervaring uit projecten delen wij graag.

mutual gains

Mutual Gains Approach

Nog te vaak wordt er met stakeholders onderhandeld en genoegen genomen met compromissen die niet lang houdbaar zijn. Via de Mutual Gains Approach gaan wij opzoek naar een echte overeenstemming tussen verschillende partijen. Een overeenstemming waarbij het doel een win-win situatie is, waar iedereen dus op vooruit gaat. Dit wordt mogelijk door het verdedigen van belangen en niet zozeer van standpunten. Zo werken we gezamenlijk naar een oplossing toe die voor iedereen houdbaar is.