Diensten

Duurzame strategieën & beleid

Wij zijn een transitiebureau. Wij zijn gespecialiseerd in het versnellen van duurzame transities in de gebouwde omgeving. Wij helpen (non-profit) organisaties met duurzame strategieën en beleid voor transities als: Energietransitie, Warmtetransitie, Bouwtransitie en Landbouwtransitie. Onze ervaring in circulariteit, participatie & inclusief leiderschap passen wij zoveel mogelijk toe in onze opdrachten.

Onze werkwijze

Wij hebben geen standaard aanpak, maar wel een bepaalde manier van werken:

Dromen als uitgangspunt

Bij de ontwikkeling van een duurzame visie, strategie of beleid begint het bij dromen. Samen bepalen we wat jullie als organisatie zouden willen bereiken.

Integraal perspectief

We kijken altijd breder dan de opdracht zelf. Alles staat met elkaar in verbinding en kan positieve of negatieve effecten hebben op andere gebieden.

Trends & ontwikkelingen

Veranderingen zijn onontkomelijk, de wereld is altijd in beweging. Daarom houden wij onze ogen altijd open voor nieuwe trends en ontwikkelingen.

donut-model@2x

Donut model voor het bepalen van planetaire grenzen

Van klimaatverandering tot ongelijkheid: we lopen op dit moment keihard tegen de grenzen van economische groei aan. Gelukkig kan het ook anders. Door ‘het donutmodel’ van Kate Raworth te omarmen, kunnen we een wereld creëren waarin rechtvaardigheid en ecologisch herstel centraal staan. Dit model geeft een bandbreedte aan tussen de minimale levensbehoeften van mensen in de binnenste ring van de donut en de maximale ecologische belasting van de planeet in de buitenste. Daartussenin zit de ruimte waarin we kunnen voorzien in de behoeften van iedereen.