Categorie: Publicaties

De rol van de media in de energietransitie
Afgelopen juli werd het jaarlijks onderzoek naar de houding van Nederlandse huishoudens tegenover aardgasvrij wonen gepubliceerd. De titel ‘Zorgen over wonen zonder aardgas nemen toe’ in het bijhorende artikel voorspelde geen positief resultaat, maar het onderzoek zelf verraadde een heel ander beeld....

Opinie

Lees verder

Wijkgericht werken is een effectieve manier om systematisch, integraal maar ook lokaal aan de slag te gaan met deze opgave. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken geld vrijgemaakt om de eerste wijken te stimuleren en de schaal te creëren die nodig is voor prijsverlaging. Door de regeling...

Bewoners, Huurwoningen, Particulieren, PAW, SocialeTransitie, Wijkaanpak, Woningcorporatie

Lees verder

Waterstof
Van het gas af. Moeilijk! Al die huishoudens, al die mensen. Heel moeilijk. Enter: waterstof. Geweldig! Er zijn geen grote aanpassingen in de woning voor nodig en het kan zonder veel aanpassingen door ons  huidige gasnet stromen. Nog geweldiger! Maar… zoals bij elk verhaal dat net iets té geweldig...

Opinie, Waterstof

Lees verder

Niels Rood Energietransitie
Uitstoot moet omlaag De emissie van broeikasgassen, die opwarming, extreem weer en zeespiegelstijging veroorzaakt, is de laatste jaren min of meer stabiel. Dat is op zichzelf goed nieuws, maar het is niet genoeg om de opwarming onder de twee graden Celsius te houden. Daarvoor moet de uitstoot ver...

Opinie

Lees verder

Stop met schrijven, ga aan de slag!
Eigenlijk heb ik niet veel tijd want ik moet nodig aan het werk, maar er moet me toch iets van het hart; iets waarvan ik denk dat het nodig gezegd moet worden: stop met schrijven en ga aan de slag! De energietransitie is in volle (theoretische) gang, en dat is mooi. Want (zoals velen voor mij hebben...

Opinie

Lees verder

Koplopers: Nieuwe Spelers, nieuwe kansen op het aardgasveld
Waar een half jaar geleden de “spelers op het aardgasveld” nog bestonden uit overheden, woningcorporaties, netbeheerders, bouwpartijen, projectontwikkelaars, en die paar ‘rebellen’ die wél het belang van een versnelling van de transitie in zagen, staan deze rebellen er nu al lang niet meer alleen...

Opinie, Transitiemanagement

Lees verder

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

Marlies Franssens
info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming