Categorie: Actueel

Geleerde lessen & inzichten
Bij Squarewise leren we elke dag; we begeven ons tenslotte voortdurend op onbekend terrein. Om het overzichtelijk te houden hebben we een beperkt aantal lessen gedestilleerd uit interne interviews en analyse van documenten. Genoeg pilots, te weinig opschaling De energietransitie in de gebouwde...

#Energietransitie, #ImpactRapportage, #InnovatieveUitvraag, #Koppelkansen, #LivingBuildingChallenge, #Systeemverandering, #TransitieNetwerk

Lees verder

Geteste innovaties
Geteste innovaties In onze projecten testen wij nieuwe innovaties in de breedste zin van het woord: deze innovaties kunnen technisch van aard zijn, maar we werken ook vaak aan modellen en tools die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. De vijf belangrijkste innovaties die in...

#ImpactRapportage, #Innovatie, #InnovatieveUitvraag, #SquarewiseInitiatief, #Wijkaanpak, #Wijkkompas, #Woningcorporatie

Lees verder

Op verzoek van de Utrechtse Woningcorporatie GroenWest deed Linde Steinvoort haar afstudeerdscriptie voor de bachelor Vastgoed & Makelaardij over klimaatadapatie bij eensgezinswoningen. Ze interviewde enkele experts, waaronder Johannes Regelink van Squarewise, deed literatuuronderzoek en keek...

Lees verder

Het einde van de zomervakantie is een mooie tijd voor nieuwe inspiratie. Heb je wel eens stil gestaan bij de rol van kunst in transities? En hoe verhoudt jij je tot ons ecosysteem? Samen met The Pollinators organiseert Squarewise op 27 augustus een inspiratiemiddag bij de grootste zadenbom van...

Lees verder

Creative City Lab Robot in je team
Samen met het Centrum voor Zelfbezinning organiseert Squarewise een Innovatielab van Creative City Lab. Dit jaar is het thema: “Robot in je team”. Studenten en starters buigen zich met verschillende partijen over belangrijke uitdagingen die ons te wachten staan. Het doel is om creatieve business...

Lees verder

Veerkracht met Helena Norberg
Op 29 mei om 13 uur organiseert Ondernemers van Nu een webinar met Helena Norberg-Hodge. Luister vooral mee! Het gedachtegoed van Helena Norberg-Hodge kan zorgen dat we juist nu een samenleving met grotere veerkracht opbouwen. Meld je hier aan en vorm je eigen idee! Ondernemers van Nu wil...

Lees verder

Voedselbos
Het voedselbos is hip, bij overheden én bij burgers. Niet vreemd, want de belofte is groot; een grotere opbrengst calorieën per hectare dan bij gangbare landbouw en dat terwijl de biodiversiteit gestimuleerd wordt. Tegelijkertijd klinkt in het werkveld de vraag of die belofte in de praktijk –...

Lees verder

online begeleiden
Het begeleiden van online bijeenkomsten is net een andere tak van sport dan het begeleiden van offline bijeenkomsten. De vaardigheid die we hebben met offline bijeenkomsten, krijgen we inmiddels ook in het organiseren van online bijeenkomsten. Onze Transitiemaker Johannes heeft zijn geleerde lessen...

#Webinar

Lees verder

Voorjaarsborrel toekomstgericht organiseren
Aanmelden digitale borrel Wil je deelnemen aan onze digitale, maar wel collectieve, gezellige, humoristische en interactieve borrel? Meld je hieronder aan! Ook graag aanmelden als je al aangemeld was voor de fysieke borrel, zodat we je adres hebben. Je adres gebruiken we nu eenmalig (wordt...

#SquarewiseInitiatief

Lees verder

  • 1
  • 2
  • 6

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

Marlies Franssens
info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming