Wonen in een … i3?

30-03-2015

Tesla heeft de auto-industrie op zijn kop gezet. Ook een gevestigd bedrijf als BMW laat met de i3 zien dat je als je alle standaarden herziet, je tot baanbrekende innovaties komt. De auto-industrie wordt vaak als inspiratiebron voor de bouw gezien. De opgave voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving is enorm en dus ook de uitdaging om te innoveren. De vraag rijst: hoe komen we tot een i3 om in te wonen?

i3

Toen 2050 nog comfortabel ver weg klonk, heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd aan de doelstelling de gebouwde omgeving in dat jaar energieneutraal te laten zijn. De ruim 8 miljoen woningen die Nederland tegen die tijd telt, moeten daarvoor in de komende 35 jaar worden gerenoveerd naar (of vervangen door) een energieneutrale woning. Dit vraagt om een bouwopgave van 225.000 woningen per jaar.

De enige keer dat een dusdanig tempo is behaald, is tijdens de wederopbouw in de jaren ‘60/’70. Door de uniforme bouwstijl en de gebrekkige kwaliteit van deze woningen, zijn dit de wijken waar zich nu de grootste maatschappelijke problemen voordoen. Als we alleen inzetten op industrialisatie en schaalvergroting om snel genoeg tot betaalbare energieneutrale concepten te komen, lopen we het risico de probleemwijken van 2070 te creëren. Hoe komen we tot een dynamiek die vergelijkbaar is aan de slag die de auto-industrie onlangs heeft gemaakt?

Een populaire nieuwe aanpak, overgewaaid uit Silicon Valley, is de lean start up methodiek van Eric Ries. Hij adviseert bij het ontwikkelen van innovaties niet te veel te studeren, maar de productontwikkelingscyclus te verkorten. Door een product in een vroeg stadium van zijn ontwikkeling in de markt te zetten, kan er geleerd worden van de eerste gebruikers. Het kan daarna snel worden aangepast bij de achterhaalde behoeftes en steeds opnieuw uitgebracht worden. Veel bedrijven in de ICT-sector maken al gebruik van deze aanpak en lanceren op deze manier nieuwe producten.

Deze methodiek zou de bouwsector een impuls kunnen geven, mits het de almachtige hoofdaannemer lukt zijn rol aan te passen. Door het prijsdrukkende effect van fabrieksmatige productie te combineren met innovatieve deelproducten die ontwikkeld worden in overeenstemming met klantwensen, ontstaat een radicaal betere prijs-kwaliteit verhouding voor verduurzamingsproducten. Deze deelproducten kunnen komen van toetreders van buiten de sector, of jonge start ups, maar door het toepassen van de lean start up methodiek, kunnen ook gevestigde bedrijven tot radicale innovaties komen. Gaat het BAM, Volker Wessels of Dura Vermeer zijn die de i3 voor de bouw gaat realiseren?

Wilt u voorbeelden van de lean start up aanpak zien, wordt dan zelf auteur en vindt de start ups in uw eigen organisatie. Eric Ries geeft een boek uit exclusief voor mensen die zijn boek crowdfunden en crowdwriten via Kickstarter. Mis het niet! U heeft nog 16 dagen!

De 4 beste, duurzame én innovatieve MKB bedrijven. Lees deze blog.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.


MAIN